ARTISTRY SIGNATURE COLOR* Футляр для теней и румян (модификация 1)